Nowa Perspektywa w NOT

dodano: Czwartek, 25/09/2014 22:07


Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt „ Nowa Perspektywa” współfinansowany ze środków Unii.

Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Priorytet VIII. „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie:

Dla kogo?

Projekt adresowany jest do osób w wieku 18-64 lat, zamieszkałych w województwie pomorskim, które:

- utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, w okresie ostatnich 6 m-cy,

- są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub służbowego z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy,

- są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Projekt jest podzielony na dwie ścieżki:

Ścieżka I:

-Indywidualne wsparcie doradcze

- Indywidualne wsparcie psychologiczne

- Szkolenie „Kompetencje na miarę potrzeb”

- Indywidualne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb (zgodnych z monitoringiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim)

- 6-cio miesięczne płatne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia w nowym zawodzie

Ścieżka II:

- Indywidualne wsparcie doradcze

- Indywidualne wsparcie psychologiczne

- Szkolenie „Podstawy przedsiębiorczości”

- Doradztwo specjalistyczne

- Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które obejmuje:

a) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (jednorazowej dotacji inwestycyjnej) w wysokości nie wyższej niż 40.000,00 zł. Na osobę,

b) podstawowe wsparcie pomostowe (pokrycie kosztów administracyjnych, ZUS) wypłacane w kwocie nie wyższej niż 1.600 zł przez okres 6 miesięcy,

- specjalistyczne doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji.

 

Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie http://www.nowaperspektywa.eiglobal.pl

 

Osoby zainteresowane projektem mogą również uzyskać dodatkowe informacje:

- w Biurze Projektu, które zlokalizowane jest w Gdańsku przy ul. Chmielnej 101 (1 piętro)

- telefonicznie pod nr tel. (+48) 530-670-763 lub 58 350-06-33 lub 58 350-06-34

- pod adresem e-mail: nowa perspektywa@eiglobal.pl  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dodano: Czwartek, 25/09/2014 22:07 przez: Kamil Wójcik
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 25/09/2014 22:07