"Nowa perspektywa finansowania na lata 2014-2020"

Terminy:

29.09.2014 (ilość dni: 1)

08:30


Miejsce:

Dom Technika NOT
ul. Garncarska 4
76-200 Slupsk

325.00

PLN
netto


Adresaci

  • Jednostek Samorządu Terytorialnego
  • organizacje pozarządowe
  • Ośrodki Pomocy Społecznej
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • przedsiębiorcy chcacy aplikować o środki z funduszy europejskich

Program

  1. 1. Stan prac nad nową perspektywą finansową na lata 2014-2020
  2. 2. Ogólne omówienie poszczególnych programów na poziomie krajowym
  3. 3. Szczegółowe omówienie działań pod kątem praktycznego wykorzystania nowych możliwości finansowania dla zainteresowanych grup odbiorców

Terminarz

Termin 1

Poniedziałek, 29.09.2014 08:30 - :


Informacje

Szkolenie  "Nowa perspektywa finansowania na lata 2014-2020" adresowane jest do  Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz przedsiębiorców chcących  aplikować o środki z funduszy europejskich.

Termin zgłoszenia do dnia 18 września 2014r

 

"Nowa perspektywa finansowania na lata 2014-2020"

325.00

PLN
netto

Terminy:

29.09.2014 (ilość dni: 1)

08:30

Miejsce:

Dom Technika NOT
ul. Garncarska 4
76-200 Slupsk

Dodatkowe informacje:

Teresa Staniuk
59 84 22 538
695 345 530
email: biuro@slupsk.enot.pl